The influence of salaries/remuneration of judges and prosecutors on the efficiency and quality of the judiciary (improving work on complex cases) Cover Image

Utjecaj plata/nadoknada sudija i tužilaca na efikasnost i kvalitet pravosuđa (unapređenje rada na složenim predmetima)
The influence of salaries/remuneration of judges and prosecutors on the efficiency and quality of the judiciary (improving work on complex cases)

Author(s): Demirel Delić
Subject(s): Public Administration, Public Law, Socio-Economic Research, Court case
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: BiH; judiciary; efficiency and quality; salaries; influence of salaries;
Summary/Abstract: Uticaj plata sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini na efikasnost i kvalitet pravosuđa se u javnom diskursu rijetko spominje. Zagovornici održanja status quo pozicije ističu argument da je plata sudija i tužilaca za BiH-prilike sasvim zadovoljavajuća i da nije uzrok negativne percepcije građana o radu pravosuđa ili nedostatka efikasnosti i kvaliteta rada. Tihi kritičari tvrde da su primanja sudija i tužilaca nesrazmjerna njihovom radu i značaju za državu. Pri tome se kao najuvjerljiviji objektiviziran dokaz koriste komparativni tabelarni podaci CEPEJ-a . Tu se otprilike završava opšta rasprava.

  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian