Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on unconstitutionality of January 9th "Republika Srpska Day" Cover Image

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti 9. januara “Dana Republike Srpske”
Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on unconstitutionality of January 9th "Republika Srpska Day"

Author(s): Demirel Delić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Politics and law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Constitutional Court; January 9th; Republika Srpska Day;

Summary/Abstract: Ustavni sud Bosne i Hercegovine (Ustavni sud BiH), zasjedajući u plenarnom sazivu, većinom glasova donio je 26. novembra 2015. godine Odluku o dopustivosti i meritumu u predmetu broj U 3/13, po zahtjevu (od 17. januara 2013. godine) da se ocijeni ustavnost člana 3 b) Zakona o praznicima Republike Srpske. Zahtjev za ocjenu ustavnosti se nakon preciziranja, odustajanja od dijela prvobitno podnesenog zahtjeva i nakon održane javne rasprave, svodio na tvrdnju da obilježavanje Dana Republike Srpske (9. januar) predstavlja kršenje normi ustavnog karaktera (člana 14 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda [EKLJP], člana 1 Protokola broj 12 uz EKLJP, te člana II/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s članom 1.1 i članom 2 a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije). U dispozitivu svoje odluke Ustavni sud BiH je utvrdio da 9. januar kao datum praznovanja ne iskazuje zajedničke vrijednosti svih građana, tj. ne predstavlja simbol kolektivnog zajedničkog sjećanja koji može doprinijeti jačanju kolektivnog identiteta, jer je donesen bez pristanka svih naroda i građana (historijski kontekst) multietničke i pluralne Republike Srpske (suštinski, simbolizira samo jedan narod – srpski). Također, utvrđeno je i da norme imperativnog karaktera u zakonu ukazuju na „prinudnost“ obilježavanja praznika. Ustavni sud BiH u odluci posebno apostrofira, da sam datum 9. januara istovremeno predstavlja i jedan vjerski praznik – dan Svetog arhiđakona Stefana, koji je u praksi proglašen krsnom slavom Republike Srpske, te da „praksa“ istovremenog obilježavanja sama po sebi stvara „neprihvatanje“ i „nejednak tretman-diskriminaciju“, uprkos formalno neutralnom sadržaju zakonskog teksta.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 24
  • Page Range: 86-92
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian