Culture and Society Cover Image

Kultura i društvo
Culture and Society

Author(s): Sarina Bakić
Subject(s): Sociology, Culture and social structure
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: sociology; culture; society;
Summary/Abstract: Kultura i društvo predstavljaju veoma kompleksne i multidimenzionalne pojmove. Međutim, ono što je najvažnije kada je u pitanju izučavanje kulture i društva jeste da se nikako ne mogu posmatrati odvojeno.

  • Page Range: 76-86
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian