REVIEWS AND COMMENTS Cover Image

PRIKAZI I OSVRTI
REVIEWS AND COMMENTS

Author(s): Alma Mešić, Benjamina Londrc, Dževad Drino, Mirko Pejanović, Sarina Bakić
Subject(s): Review
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Mirko Pejanović - Milošević u ratu i Haagu – dokumentacija, Kjella Arilda Nilsena, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2013. Sarina Bakić - Otpori kritičkom mišljenju: ideje za sociologiju ideja, Đure Šušnjića ( Vuk Karadžić, Beograd, 1971). Dževad Drino i Benjamina Londrc - Srednjovjekovna turobna svakodnevnica (od prostitutke, preko vještice do vampira), Đure Tošića (Istorijski institut, edicija Studije knj. 6, Beograd, 2012) Alma Mešić - Bosanskohercegovačka grafika 20. stoljeća: šezdesete i sedamdesete godine 20. stoljeća u kontekstu evropskog moderniteta i postmoderniteta, Aide Abadžić-Hodžić (Tugra, Sarajevo, 2011, str. 307)

  • Issue Year: LIV/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 177-197
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian