Don DeLillo's Zero K and Ian McEwan's like me 
Machines in His Works About The Human Nature Cover Image
  • Price 4.50 €

Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair
Don DeLillo's Zero K and Ian McEwan's like me Machines in His Works About The Human Nature

Author(s): Muhsin Yanar
Subject(s): American Literature
Published by: Transnational Press London
Keywords: Don DeLillo; zero Ian McEwan; machines like me; transhuman; human nature;
Summary/Abstract: Don DeLillo’nun Sıfır K (Zero K 2016) eserinin ilk cümlesi “herkes dünyanın sonuna sahip olmak ister” (3) diye başlar. Bu cümlesiyle DeLillo, din-ötesi (post-religion) dönemde ölüm(ler)e karar vericilerin kimler ve neler olduğunu imler. Ona göre ölüm(ler)e karar vericiler, ekonomik sistemler, bu sistemleri yönetenler, teknolojiler, teknolojik sistemler ve bunları yönetenlerdir. Dünyanın sonuna sahip olma arzusu bu kişiler, teknolojiler ve sistemlere aittir. Dil bir araç olarak DeLillo’nun ifade ettiği “dünyanın sonu[nu]” (3) sona yaklaşıldığını ve bu süreci anlatabilir veya hikâyelendirebilir ancak yaklaşan yeni olası gerçeklerle veya gerçekliklerle bu hikâyelemesinden vazgeçebilir. Söz konusu olasılık ise teknolojik ve bilimsel gelişmelerle ilintilidir çünkü bilim ve teknoloji de yarını ve yarına dair olanı öngörür. Dolayısıyla insanötesi (posthümanizm) çalışmaların öngörüsü, bilim ve teknolojinin öngörüsüyle yakından ilişkilidir. Bu ilişki dâhilinde yarın tasavvuru ve bu tasavvur dâhilinde insanötesi varlık tasavvurları anlatılır. Bu çalışmada Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim Gibi Makineler(Machines Like Me 2019) eserinde yarın tasavvuru ve insanötesi varlık tasavvuru insanötesi kuram bağlamında incelenecektir.

  • Page Range: 207-220
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2020
  • Language: Turkish