Posthumanism and gender Cover Image
  • Price 15.00 €

Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı
Posthumanism and gender

Author(s): Muhsin Yanar
Subject(s): Gender Studies, Social Philosophy, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanism; gender problem;
Summary/Abstract: “Kelime olarak Arapça ans, ins, kökünden gelen insan, insanlık, tüm insanlar anlamlarına gelir. Kaynaklara göre kelime, Aramice/Süryanice ināş veya anāşā sözcükleriyle eş kökene ve aynı anlama (insanlık, tüm insanlar, insana ait) sahiptir. İnsan (human) kelimesinin Batı’lı (Avrupa(lı) merkezli) kullanımı ise insana ait, insanlar (kadınlar dahil), insanoğlu gibi anlamları içeren Yunanca anthropos kelimesini referans gösterir. Bununla beraber, eski Fransızca’daki (12. yy), humain, umain ve sonrasında humaine, humaigne (15. yy ortası) olarak dönüşmüş kelime bizlere bugünkü kullanıma dair etimolojik bilgiler verir. İnsan olan(lar), insan/lar, insanoğlu olarak çevrilmiş “human being/s” kelimesinin kullanımı ise neredeyse 17. yy sonlarına denk gelir. Kelimenin insanoğlu olarak Türkçe çevirisi araştırmacılar, bilim insanları ve nihayetinde günümüz kitlelerince problemlidir. 1 Modern, postmodern ve posthümanist görüşler, tanımlayıcı, belirleyici, yer tayin edici, zamanla ayrıştırıcı, ayrımcı, istisnacı vb. anlamlar içeren bu kelimeyi yeniden anlamlandırıp tanımlamaya çalışmışlardır. Konuya dair daha önce kaleme alınmış eserlere tekrar dönen bu görüşler, insana dair onto-epistemolojik bilgi ve argümanlar üretmişlerdir. Bu argümanlara geçmeden daha önce yazılmış bazı görüşleri ele almanın gerekli olduğu kanısındayım.

  • Page Range: 425-441
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish