Don Delillo and Meta-human. Metaization in Contemporary American Literature Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

Don Delillo ve Meta-İnsan. Çağdaş Amerikan Romanında Metalaşma
Don Delillo and Meta-human. Metaization in Contemporary American Literature

Author(s): Muhsin Yanar
Subject(s): Structuralism and Post-Structuralism, Theory of Literature, American Literature
Published by: Transnational Press London
Keywords: Posthumanism; Turkish Series; Contemporary American novel; Don Delillo; meta-human; commodification; posthumanism
Summary/Abstract: Muhsin Yanar, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü biriminde Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup “Edebiyatın Büyük Eserleri”, “Edebiyatın Büyük Eserleri: Modern Öncesi Dönem” dersleri vermektedir. Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatında toplumsal cinsiyet, şiddet ve Posthümanizm üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Transnational Press London yayınevinden çıkmış Edebiyattta Posthümanizm adlı kitapta “Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair” başlıklı kitap bölümü ve aynı yayınevinden çıkacak olan Çoklu Disiplinlerde Posthümanizm isimli kitapta “Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı” başlıklı kitap bölümü yer almaktadır. Şuanki çalışmalarında ise “Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Posthumanist Etik” ve “Posthümanizm: Dil Politikaları, Farklılık ve Uyumluluk” konularına odaklanmaktadır.

  • E-ISBN-13: 978-1-80135-082-2
  • Print-ISBN-13: 978-1-80135-081-5
  • Page Count: 99
  • Publication Year: 2021
  • Language: English