Sunt mihi quae valeant in talea pondera. How the Russian
Army Conquered East Baltic Provinces of Sweden in 1710 Cover Image

"Sunt mihi quae valeant in talea pondera". Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.
Sunt mihi quae valeant in talea pondera. How the Russian Army Conquered East Baltic Provinces of Sweden in 1710

Author(s): Paweł Krokosz
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 217-276
  • Page Count: 59
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish