Sports and military activities of the Polish Gymnastic Association “Sokół” in Wieliczka in the years 1892–1939 (1948). Part 1 Cover Image

Z działalności sportowej i wojskowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wieliczce w latach 1892–1939 (1948). Cz. 1
Sports and military activities of the Polish Gymnastic Association “Sokół” in Wieliczka in the years 1892–1939 (1948). Part 1

Author(s): Paweł Krokosz
Subject(s): Military history, Recent History (1900 till today)
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 7
  • Page Range: 22-45
  • Page Count: 24
  • Language: Polish