Women's peace activism and its impact Cover Image

Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj
Women's peace activism and its impact

Author(s): Amila Ždralović, Mirela Rožajac-Zulčić
Subject(s): Gender Studies, Security and defense
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender; peace; security; peaceful activism; feminism;
Summary/Abstract: Rasprava o rodu, miru i sigurnosti polazi od uključivanja žena u nasilne, muški definirane strukture (kao što su policija i vojska). U radu se govori o maskulinom i femininom načinu promišljanja o navedenim temama te ženskom mirovnom aktivizmu koji doprinosi stvaranju pravednijeg nenasilnog društva. Cilj ovog rada je da se pokaže da je raspravi nužno pristupiti i iz drugog ugla – iz ugla rasprave o nenasilnoj akciji koja se odvija unutar građanskog društva, iz ugla prevencije bilo kakvog nasilja, a ne obustavljanja nasilja u eskalaciji podjednako nasilnim metodama. Gledano iz ove perspektive, smatramo da je u dijalog o miru rodu i sigurnosti, kao i u sam proces donošenja odluka, nužno uključiti institucije građanskog društva.

  • Page Range: 99-124
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian