Contemporary Perspectives on Feminist Theories Cover Image

Savremene perspektive feminističkih teorija
Contemporary Perspectives on Feminist Theories

Author(s): Amila Ždralović
Subject(s): Gender Studies, Social Philosophy, History of ideas, Gender history, Social development, Social differentiation, Social Theory
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Feminism; feminist theory; women’s rights; gender studies; gender equality; men and women; feminist movements; social theory; contemporary feminism;
Summary/Abstract: Feminizam prvog vala (vidi rad I.1 Istorija borbe za prava žena i rodnu ravnopravnost autorice Milene Karapetrović) počivao je na uvjerenju da će se položaj žena u društvu bitno promijeniti onda kada žene dobiju određeni set prava (prije svega, pravo glasa, pravo na jednako obrazovanje i pravo na slobodno raspolaganje imovinom). Na teorijskoj ravni, preuzima se prosvjetiteljski ideal jednakopravnosti i slobode, uviđa se da spolno neutralni racionalni pojedinac na pravno-političkoj ravni podrazumijeva muškarca, te se diskurs proširuje na naglašavanje supstancijalne istosti žena i muškaraca kao ljudskih bića. Međutim, nakon što su se žene izborile za određena prava, očekivana važna društvena promjena se nije desila. Tokom drugog vala, lista zahtjeva je proširena, a feminizam je postao označitelj skupa teorija. Unatoč raznovrsnosti teorijskih diskursa, mogu se izdvojiti dva zajednička i međusobno povezana uvida teorija drugog vala, koji će odrediti kako sadržaj, tako i dalju evoluciju i današnju poziciju feminističkih teorija i pokreta.

  • Page Range: 39-56
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian