"You are Roma and you can be who you want!" Redefining romipen in pentecostal pastoral discourse Cover Image

„Si Róm a môžeš byť kým chceš!“ Redefinícia romipen v pentekostálnom pastoračnom diskurze
"You are Roma and you can be who you want!" Redefining romipen in pentecostal pastoral discourse

Author(s): Tatiana Zachar Podolinská
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Other Christian Denominations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; Pentecostal denominations;
Summary/Abstract: Táto záverečná kapitola publikácie sa bude venovať konceptom „rómstva“, resp. spôsobom ich praktického konštruovania prostredníctvom analýzy pastoračného diskurzu vybraných pentekostálnych denominácií, ktoré vedú aktívnu misiu medzi Rómami na Slovensku. Pri analýze budem vychádzať z pramenných dát z archívu korpusu výskumu projektu SIRONA 2010 uloženého v Ústave etnológie SAV, ďalej zo svojho viaclokalitného etnografického výskumu ľudovej viery a zbožnosti medzi Rómami v 15 lokalitách na východnom Slovensku (v rokoch 2006 až 2007) a zo svojho opakovaného výskumu v Plaveckom Štvrtku a vo Vysokej pri Morave na západnom Slovensku na Záhorí (od r. 2003 až doteraz).

  • Page Range: 480-522
  • Page Count: 43
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak