The Current Discussion: Religion in the Era of Late Modernity Cover Image

Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity
The Current Discussion: Religion in the Era of Late Modernity

Author(s): Tatiana Zachar Podolinská
Subject(s): Anthropology
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 432 - 444
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak