Niekoľko myšlienok k jubileu Doroty Simonides; Blahoželanie Jánovi Botíkovi; Europaische Marchenpreis.. Cover Image

Niekoľko myšlienok k jubileu Doroty Simonides; Blahoželanie Jánovi Botíkovi; Europaische Marchenpreis..
Niekoľko myšlienok k jubileu Doroty Simonides; Blahoželanie Jánovi Botíkovi; Europaische Marchenpreis..

Author(s): Viera Gašparíková, Katarína Žeňuchová, Tatiana Zachar Podolinská, Ol´ga Danglová, Hana Hlôšková, Tomáš Gál, Miroslava Hlinčíková, Vladimír Bahna
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 469 - 492
  • Page Count: 24
  • Language: Slovak