Democracy, political culture and the heritage of totalitarianism in the historical process Cover Image

Demokracia, politická kultúra a dedičstvo totality v historickom procese
Democracy, political culture and the heritage of totalitarianism in the historical process

Author(s): Dušan Kováč
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; totalitarianism; historical processes; democracy; political culture; heritage; Milan Hodža;
Summary/Abstract: Prieskumy verejnej mienky v stredoeurópskych, tzv. postkomunistických krajinách ukazujú, že väčšina obyvateľov týchto krajín je presvedčená, že žije v štandardných demokratických podmienkach. Hlavným argumentom pre štandardnú demokraciu je existencia pluralitného spektra politických strán a všeobecné volebné právo.