The Slovak National Committee of Historians. Report on Activities in the period 2006-2011 Cover Image

Slovenský národný komitét historikov. Správa o činnosti za roky 2006-2011
The Slovak National Committee of Historians. Report on Activities in the period 2006-2011

Author(s): Dušan Kováč, Edita Ivaničková
Subject(s): History
Published by: Historický ústav SAV
  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 04
  • Page Range: 660-663
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak