Instroduction Cover Image

Úvod
Instroduction

Author(s): Dušan Kováč
Subject(s): History
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Vážení čitatelia, týmto číslom Historického časopisu otvárame posledný ročník piateho decénia jeho existencie. Nie je to až taká dlhá cesta, ak sa porovnávame s niektorými zahraničnými historickými periodikami. V slovenských podmienkach je to však kontinuita, ktorá si zaslúži pozornosť. Za ten dlhý čas sa v časopise objavili stovky mien, rástli na ňom a dozrievali viaceré generácie historikov. A nielen slovenských.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 3-3
  • Page Count: 1
  • Language: Slovak