Position of Czechoslovakia in Central Europe at the end of the Second World War and closely following it Cover Image

Pozícia Československa v strednej Európe na konci druhej svetovej vojny a tesne po nej
Position of Czechoslovakia in Central Europe at the end of the Second World War and closely following it

Author(s): Slavomír Michálek
Subject(s): Geography, Regional studies, Diplomatic history, Political history, WW II and following years (1940 - 1949), Geopolitics
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Central Europe; Czechoslovakia; politics; foreign policy; US; USSR; WWII; postwar;
Summary/Abstract: Počas druhej svetovej vojny a po nej prekonali Európa i celý svet závažné ideologické a politické zmeny, ktoré vážne narušili dovtedajšiu geopolitickú štruktúru. Novým rozhodujúcim fenoménom vývoja sa stali dve superveľmoci, USA a ZSSR. Ich vzťahy ovplyvňovali polarizáciu Európy ako celku a premietali sa aj do vnútorných záležitostí jej jednotlivých štátov. Vojnou, nemeckou okupáciou podstatnej časti kontinentálnej Európy a porážkou mocností Osi sa pretrhli aj tradičné hospodárske zväzky. Časť Európy oslobodila armáda Sovietskeho zväzu, časť vojská západných spojencov. Tým sa objektívne rozchádzali vonkajšie vplyvy na vnútorné usporiadanie jednotlivých európskych štátov. V oslobodených krajinách prevládala iluzórna predstava, že všetky problémy sa majú a dajú riešiť vo Washingtone a v Moskve.

  • Page Range: 29-41
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2009
  • Language: Slovak