Czechoslovak delegation at the Paris Peace Conference 1946 (with the special regards to the activities of Juraj Slávik) Cover Image

Československá delegácia na Parížskej mierovej konferencii roku 1946 (so zameraním na podiel Juraja Slávika)
Czechoslovak delegation at the Paris Peace Conference 1946 (with the special regards to the activities of Juraj Slávik)

Author(s): Slavomír Michálek
Subject(s): Diplomatic history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Paris Peace Conference 1946; Czechoslovak delegation;
Summary/Abstract: Medzi najvýznamnejšie osobnosti československej diplomacie z radov Slovákov patrí nepochybne Juraj Slávik. Jeho meno možno zaradiť k úspešným diplomatom medzivojnového a povojnového Československa, napr. k Vladimírovi Hurbanovi, Ivanovi Krnovi, Jánovi Papánkovi či Štefanovi Osuskému. Spoločné (okrem evanjelické- ho vierovyznania) mali to, že v rámci kariérneho postupu dosiahli post veľvyslancov v rozhodujúcich krajinách. U Slávika však nachádzame aj širší pracovný rozmer. Nebol iba diplomatom a domácim politikom – županom a ministrom – ale aj zná- mym literátom a literárnym kritikom. Slávika tak môžeme nazvať mužom politiky, diplomacie a poézie (pseudonym Neresnický).

  • Page Range: 57-74
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2006
  • Language: Slovak