San Francisco 1945 – the Birth of the United Nations Charter Cover Image

San Francisco 1945 – zrod Charty Organizácie Spojených národov
San Francisco 1945 – the Birth of the United Nations Charter

Author(s): Slavomír Michálek
Subject(s): Diplomatic history, Political history, WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: United Nations Charter; San Francisco;
Summary/Abstract: Konferencia Spojených národov v San Franciscu, neskôr uvádzaná v historických dokumentoch pod skratkou UNCIO (United Nations Conference on Internacional Organization – Konferencia Spojených národov o medzinárodnej organizácii), sa začala 25. apríla 1945. V atmosfére eufórie nazvala americká tlač San Francisco metropolou budúcnosti ľudstva, aby tak obrazne vyzdvihla historický význam poslania konferencie, ktorá mala ustanoviť novú organizáciu.1 Slávnostný akt otvorenia konferencie sa konal za účasti 283 delegátov z 50 krajín,2 okolo 600 ich poradcov, 1 200 čestných hostí a 1 500 novinárov. Po otvorení konferencie ministrom zahraničných vecí USA Edwardom R. Stettiniusom mal telefonický príhovor z Bieleho domu prezident Harry S. Truman, ktorý v ňom vzdal hold pamiatke prezidenta Franklina D. Roosevelta (zomrel krátko pred otvorením konferencie) a vyzval všetkých účastníkov, aby sa naučili žiť spoločne v mieri.

  • Page Range: 383-399
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak