Business activities of Košice townsmen as a specific demonstration of communication with outside world Cover Image

Obchodné aktivity košických mešťanov ako špecifický prejav komunikácie s okolitým svetom
Business activities of Košice townsmen as a specific demonstration of communication with outside world

Author(s): Miroslava Slezáková
Subject(s): History, Communication studies, Economic history, Middle Ages
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Košice; bussiness activities; economy; middle ages; trade; communication; townsmen;
Summary/Abstract: V roku 1464 priznal košický mešťan a obchodník Dominik Wentzel dlžobu vo výške 683 zlatých (v zlate) voči mešťanovi zo sedmohradského mesta Kluž (Klauseburg) Hanušovi Kochovi za kúpené neuvedené množstvo vosku a korenia (asi čierneho). Dominik Wentzel za dlžobu ručil svojím domom v meste, majerom mimo mesta, „krámom“ (obchodným miestom, vysvetlené ďalej) a vinicami v Zantho, teda pomerne rozsiahlym majetkom. Na Kochovej strane figurovali krakovskí mešťania Paul Beer, Mor(e)nstein a Teschner (obaja bez zachytených krstných mien), ktorí mali na spravodlivé vyrovnanie dohliadnuť i v prípade smrti oboch zúčastnených strán. Zároveň bol Beer takisto zmieňovaný ako Wentzelov veriteľ, majetok by teda pravdepodobne nestačil na splatenie oboch pohľadávok. Celá pôvodná listina (zachovaná v prepise do najslávnostnejšej košickej mestskej knihy Liber Civitatis Maior) sa niesla v priateľskom duchu, možno z nej predpokladať bližšie vzájomné vzťahy a časté obchodné kontakty.

  • Page Range: 177-185
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak