Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Bohumila Ferenčuhová, Blanka Szeghyová, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič, Miroslava Slezáková, Peter Fedorčák
Subject(s): History, Scientific Life
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Utváranie vzájomného poznania prostredníctvom vzdelávania (19. a 20. storočie ) Francúzsko -česko -slovenská konferencia 23. a 24. októbra 2015 Pardubice , zámok Faces of the Community : Agency and Meaning in Urban Visual Communication , Central Europe 1400–1700 XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „Kultúra strednej Európy “ na tému „Zast upiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji “ Seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia pedagóga Ondreja Pavlíka Unity and diversity of medieval (Central ) Europe : Social order and its cohesive and disruptive forces . Olomouc, 30. 3. – 2. 4. 2016 XX. medzinárodná vedecká konferencia z cykl u „Kult ura Europy Środkowej “ na tému „Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska “

  • Issue Year: 65/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 171-184
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak