Invasion of the "pätky" of August 1968 (focusing on the international context) Cover Image

Invázia „pätky“ z augusta 1968 (so zameraním na medzinárodný kontext)
Invasion of the "pätky" of August 1968 (focusing on the international context)

Author(s): Slavomír Michálek
Subject(s): Media studies, Communication studies, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; 1968; "patky"; international relations; communism; communist politics; political liberalization;
Summary/Abstract: Šesťdesiate roky 20. storočia obsahovali takmer všetky varianty komunistickej politiky, ktoré sa uplatnili v Československu počas celého komunistického režimu. Na ich začiatku doznievala politika tvrdého kurzu. Od roku 1963 možno pozorovať isté politické uvoľnenie, čiastočnú liberalizáciu režimu, vzápätí nasledovala invázia vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy na „záchranu socializmu“ v Československu 21. augusta 1968 a po nej známa normalizácia, reštaurácia komunistickej diktatúry.

  • Page Range: 36-44
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak