The Congress of Vienna and the Development of the National State Idea in Central Europe Cover Image

Viedenský kongres a vývoj myšlienky národného štátu v strednej Európe
The Congress of Vienna and the Development of the National State Idea in Central Europe

Author(s): Dušan Kováč
Subject(s): History, Geography, Regional studies, Political history, Nationalism Studies, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Congress of Vienna; National State Idea; Central Europe;
Summary/Abstract: Viedenský kongres v rokoch 1814 – 1815 bol prvým veľkým medzinárodným kongresom v moderných dejinách, ktorý ovplyvnil ďalšie dianie na „starom“ kontinente, ale v dôsledku existencie koloniálneho systému na celom svete.2 Na kongrese sa zúčastnili aj menšie európske štáty, ale rozhodujúce slovo mali veľmoci. Posledným takým celoeurópskym kongresom bolo stretnutie veľmocí po tridsaťročnej vojne. Zatiaľ čo Vestfálsky mier bol definitívnou bodkou za stredovekou Európou, Viedenský kongres si predsavzal stanoviť nový poriadok a nové politické hranice pre moderný svet, ktorý sa už ohlasoval nástupom parného stroja a presadzovaním sa kapitálu nielen v svetovej ekonomike, ale aj v politike.

  • Page Range: 327-336
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak