"I am determined not to do anything too hastily…"- the election of 1697 in the correspondence of Prince of Conti Cover Image
  • Price 4.50 €

„jestem zdecydowany nie robić niczego pochopnie…” – elekcja 1697 roku w korespondencji księcia Conti
"I am determined not to do anything too hastily…"- the election of 1697 in the correspondence of Prince of Conti

Author(s): Aleksandra Skrzypietz
Subject(s): History, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego