Reviews: Stanislaus Leszczyński’s Europeanness and Sarmatianism. [M. Forycki: „Stanisław Leszczyński”. Poznań 2016] Cover Image

Artykuły recenzyjne i recenzje: Sarmackość i europejskość Stanisława Leszczyńskiego. [M. Forycki: „Stanisław Leszczyński”. Poznań 2016]
Reviews: Stanislaus Leszczyński’s Europeanness and Sarmatianism. [M. Forycki: „Stanisław Leszczyński”. Poznań 2016]

Author(s): Aleksandra Skrzypietz
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 16/2016
  • Issue No: 11
  • Page Range: 176-183
  • Page Count: 8
  • Language: Polish