Review: Arkadiusz Malejka: "Radziwiłłowie a polityka Jana III Sobieskiego w latach 1684—1696". Katowice 2012 Cover Image

Recenzja: Arkadiusz Malejka: "Radziwiłłowie a polityka Jana III Sobieskiego w latach 1684—1696". Katowice 2012
Review: Arkadiusz Malejka: "Radziwiłłowie a polityka Jana III Sobieskiego w latach 1684—1696". Katowice 2012

Author(s): Aleksandra Skrzypietz
Subject(s): History
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 11/2014
  • Issue No: 6
  • Page Range: 185-191
  • Page Count: 7
  • Language: Polish