Slovak development cooperation in 2012 Cover Image

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2012
Slovak development cooperation in 2012

Author(s): Nora Beňáková , Peter Brezáni, Ján Mihálik
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Evaluation research
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; development; cooperation; bilateral relations; Slovak ODA; CETIR; grants; humanitarian aid;
Summary/Abstract: Hneď na úvod možno konštatovať, že v roku 2012 sa v oblasti rozvojovej spolupráce niečo podarilo viac, niečo menej a na ostatné nebolo dosť času, kapacít, možností či vôle. V roku 2012 poskytlo Slovensko oficiálnu rozvojovú pomoc v celkovom objeme 60,98 mil. eur. Podiel ODA na hrubom národnom dôchodku tak predstavoval 0,087 %. Na porovnanie, v roku 2011 sme „pomáhali“ za 61,91 mil. eur s podielom na HND vo výške 0,091 %. V absolútnych číslach ide teda o pokles o 930 000 eur. Naďalej platí, že pri súčasnom objeme poskytovanej rozvojovej pomoci a bez výrazného navýšenia prostriedkov si SR nedokáže splniť medzinárodné záväzky, v rámci ktorých sa spoločne s ostatnými novými členskými štátmi Európskej únie (EÚ 12) zaviazala dosiahnuť v roku 2015 podiel poskytovanej pomoci na HND vo výške 0,33 %. Slovensko sa vo vzťahu výdavkov na ODA k HND v rámci uvedenej skupiny krajín umiestnilo rovnako ako rok predtým na 9. mieste. Za nami boli Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko.

  • Page Range: 131-145
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak