The Development Assistance of the Slovak Republic in 2008 Cover Image

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky v roku 2008
The Development Assistance of the Slovak Republic in 2008

Author(s): Peter Brezáni, Vladimír Benč
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Bilateral and multilateral development assistance in 2008; Law on ODA; ODA Medium-Term Strategy for 2009-2013

Summary/Abstract: Rok 2008 možno z pohľadu oficiálnej rozvojovej pomoci SR (ďalej len „ODA“, „SlovakAid“) hodnotiť ako transformačný a veľmi hektický, čo súvisí s realizáciou kľúčových zmien. Prvou zmenou bolo nadobudnutie účinnosti Zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci SR k 1. februáru 2008 legislatívne upravujúceho systémovú zmenu riadenia a financovania rozvojovej pomoci, ktorá sa začala ešte v roku 2007 zriadením Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Súčasne koniec roka 2008 patril príprave novej Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009 – 2013, ktorá bola schválená vládou 4. marca 2009 a ktorej predchádzali rozsiahle diskusie na tému kam ďalej smerovať slovenskú ODA. Je možno na škodu, že „reforma“ nebola výraznejšia.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 141-158
  • Page Count: 18
  • Language: Slovak