Global Development Cooperation and Slovakia in 2009 Cover Image

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA A SLOVENSKO V ROKU 2009
Global Development Cooperation and Slovakia in 2009

Author(s): Ján Mihálik, Peter Brezáni
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Rok 2009 bol z hľadiska slovenskej rozvojovej pomoci prvým rokom napĺňania novej Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009 – 2013. Bol poznačený snahou vykročiť želaným strategickým smerom, no na druhej strane niesol následky hektických transformačných zmien predošlých rokov a pokračujúcich personálnych zmien. Nadnesene by sme ho mohli označiť za rok snahy nájsť kúsok pevnej pôdy na prvý krok smerom, ktorý vytýčila strednodobá stratégia. Tomuto smerovaniu však chýbajú dôležité oporné body, akými sú napríklad vhodne nastavené systémy, personálne zázemie, evaluácie a odborná diskusia, ktoré by umožnili konkrétnu realizáciu plánov v praxi. Zároveň to bol posledný rok pred očakávaným míľnikom, keď má Slovensko spolu s ostatnými novými členskými štátmi EÚ dosiahnuť cieľ stanovený Radou EÚ, t.j. v roku 2010 vyčleniť 0,17 % svojho HNP na rozvojovú pomoc. Všetky indikátory úplne jednoznačne ukazujú, že tento záväzok (podobne ako ostatné krajiny) nedodržíme. Rok 2009 bol okrem iného aj rokom, keď sme v rozpočte oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA) prvýkrát začali cítiť vietor globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Markantne sa to ukázalo najmä počas zostavovania štátneho rozpočtu na rok 2010: objem financií na projektovú časť rozvojovej spolupráce v návrhu sa oproti roku 2009 znížil o 60 %, pričom viaceré rezorty si prostriedky na rozvojovú spoluprácu nenaplánovali vôbec. Minulý rok napokon naplno otvoril tému dopadov klimatických zmien v našej oficiálnej rozvojovej pomoci. Hoci to ešte nie je viditeľné, do slovenskej rozvojovej pomoci prenikla nová priorita, ktorá významne poznačí rozvojové zmýšľanie Slovenska v najbližších rokoch.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 155-172
  • Page Count: 18
  • Language: Slovak