V4 2012 - multispeed Visegrad in full speed Cover Image

V4 2012 – viacrýchlostný Vyšehrad na plný plyn
V4 2012 - multispeed Visegrad in full speed

Author(s): Tomáš Strážay
Subject(s): Politics, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; Visegrad; V4; Czech; Poland; European policy;
Summary/Abstract: Rámcom dlhodobo vymedzujúcim fungovanie V4 je nepochybne Európska únia. Po vstupe do nej sa Vyšehradská štvorka stala jednou z najdôležitejších regionálnych platforiem, pričom z pohľadu vybraných aspektov prekoná aj také renomované regionálne iniciatívy, akými je napríklad Benelux. Viac ako dvadsaťročná existencia V4 vytvára perspektívu na jej úspešné fungovanie v budúcnosti. Dôležité je, že V4 sa neprofiluje na základe vymedzenia sa voči EÚ, respektíve ako alternatívna štruktúra, ale ako integrálna súčasť Únie, ktorá má ambíciu byť jej pridanou hodnotou. Okrem toho má záujem pôsobiť spolu s EÚ aj za jej súčasnými hranicami, prioritne vo východnom susedstve a na západnom Balkáne – avšak nielen tam.

  • Page Range: 85-94
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak