Visegrad 2008: A Dynamic Regional Platform with Added Value for the EU Cover Image

Vyšehrad 2008: dynamická regionálna platforma s pridanou hodnotou pre EÚ
Visegrad 2008: A Dynamic Regional Platform with Added Value for the EU

Author(s): Tomáš Strážay
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: V4; české predsedníctvo; poľské predsedníctvo;

Summary/Abstract: Príspevok sa zameriava na najdôležitejšie body, respektíve témy súvisiace so zahraničnopolitickou dimenziou vyšehradskej spolupráce. Text predstavuje určitú sumarizáciu priorít dvoch vyšehradských predsedníctiev – českého a poľského, zameriava sa tiež na problematické momenty agendy, ktoré zostali nateraz nenaplnené, respektíve sa v nich vyšehradským krajinám nepodarilo dospieť ku konsenzu. Osobitná časť je zameraná na prínosy Slovenska počas oboch predsedníctiev, pričom v závere sa príspevok sústreďuje na všeobecnejšie zhrnutie reflektujúce vývoj vyšehradskej spolupráce v období roka 2008.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 93-101
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak