Visegrad Group in 2013: successes overshadowed by Vilnius Summit Cover Image

Vyšehradská skupina v roku 2013: úspechy v tieni Vilniuskeho samitu
Visegrad Group in 2013: successes overshadowed by Vilnius Summit

Author(s): Tomáš Strážay
Subject(s): Politics, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; Visegrad; V4; V4+; Vilnius Summit; EU;
Summary/Abstract: Vyšehradská skupina sa mohla v roku 2013 preukázať niekoľkými úspechmi. Na úrovni Európskej únie pokračovala koordinácia postojov pred dôležitými samitmi. V energetike, ktorá predstavuje ďalšiu z prioritných oblastí spolupráce v rámci V4, boli podniknuté konkrétne kroky na vytvorenie regionálneho trhu s plynom. V oblasti bezpečnosti a obrany pokračovala príprava vyšehradskej bojovej skupiny EÚ, ktorej vytvorenie by malo prispieť k presahu V4 aj do oblasti tzv. tvrdej bezpečnosti, kde sa spolupráci zatiaľ veľmi nedarilo. Popri prehlbovaní vnútornej kohézie v rámci vyšehradskej štvorky sa dynamickému poľ- skému a takisto maďarskému predsedníctvu darilo rozvíjať spoluprácu s inými partnermi vo formáte V4 +. V oblasti zahraničnej politiky bol pre V4 satisfakciou vstup Chorvátska do Únie, keďže podpora politiky rozširovania dlhodobo patrí k prioritám skupiny. Veľké očakávania boli od samitu EÚ o Východnom partnerstve (VP), ktorý sa konal v novembri. A práve výsledky Vilniuskeho samitu a vývoj po ňom ovplyvnili spoluprácu V4 s krajinami VP i samotnú skupinu aj počas nasledujúceho roka 2014.

  • Page Range: 67-74
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak