Critical Archeology of Yugoslav Communism Cover Image

Kritička arheologija jugoslavenskog komunizma
Critical Archeology of Yugoslav Communism

Author(s): Ugo Vlaisavljević
Subject(s): Review
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Zahvaljujući, između ostalog, svom studiju u Firenci i istraživačkim boravcima na drugim prestižnim evropskim univerzitetima, autor se sasvim suvereno kreće u polju političke dekonstrukcije imaginarnog, pokazujući pritom ne samo zavidnu akademsku kompetenciju nego i izuzetnu stvaralačku imaginaciju. Povezujući tragično evropsko iskustvo Velikog rata sa Oktobarskom revolucijom, nacizam i sovjetski komunizam, englesko pjesništvo i Nietzschea, Foucaulta i Agambena, antropologiju drevnih svjetova i političku filozofiju modernog doba, pletući gustu mrežu referencija u kojima dolazi do izražaja njegova produktivna erudicija, Musabegović nas uvodi u još nikad ispitane tajne kolektivnog imaginarija titovskog režima.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 13
  • Page Range: 276-277
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian