Towards epistemological questioning of social sciences Cover Image

Ka epistemološkom preispitivanju društvenih znanosti
Towards epistemological questioning of social sciences

Author(s): Ugo Vlaisavljević
Subject(s): Social Sciences
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Sudeći po živim i nezaključenim metateorijskim i metodološkim diskusijama, društvene znanosti još nisu konačno riješile svoj epistemološki status. Nema nedvosmislenog i ubjedljivog odgovora na pitanje da li su njihova postignuća uistinu znanstvena. Praktično je čitava povijest društvenih znanosti, koja jedva seže preko jednog stoljeća, pokušaj odgovora na ovo pitanje. Tokom razvoja ovih znanosti nesumnjivo je da su se ipak razvijale - nikada nije bio usvojen jedinstven i pouzdan model, niti skup kriterija, prema kojima bi se trebalo ravnati njihovo epistemološko prosuđivanje i vrednovanje. Kako je primijetio E.Gellner: "Znanost je možda konsenzualna, ali teorija znanosti to zasigurno nije."

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 02
  • Page Range: 126-140
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian