HUMAN RIGHTS Cover Image

LJUDSKA PRAVA
HUMAN RIGHTS

Author(s): Marina Veličković
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: human rights; discrimination; voting; work; marriage; divorce; abortion; veil;
Summary/Abstract: Koji od ovih termina je najadekvatniji? Ljudska prava se odnose na prava koja ljudi (muškarci i žene) imaju zbog svoje ljudskosti, te su univerzalna i neotuđiva. Nalaze se u međunarodnim instrumentima koji se nakon ratifikacije implementiraju na državnom nivou. Ljudska prava su generalno opširna i neprecizno definisana, da bi se ostavilo prostora za kulturološke interpretacije tokom implementacije. Prava žena ili ženska prava se odnose na podskup ljudskih prava koji za cilj ima uklanjanje direktne i indirektne diskriminacije sa kojom su se žene kroz historiju suočavale. Dakle, kada govorimo o ljudskim pravima, ona obuhvataju i prava žena, prava djece, prava manjina, kao i druge kategorije specifičnih prava, a kada govorimo o ženskim pravima, ili pravima žena, govorimo o onim pravima koja žene imaju zbog svoga spola.