1992-1995: FROM THE ROAD TO WAR TOWARDS THE ROAD TO PEACE Cover Image

1992–1995: OD PUTA PREMA RATU, DO PUTA PREMA MIRU
1992-1995: FROM THE ROAD TO WAR TOWARDS THE ROAD TO PEACE

Author(s): Marina Veličković
Subject(s): Politics, History, Gender Studies, Government/Political systems, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; political life; BiH; Dayton accords;
Summary/Abstract: U fokusu ovog poglavlja biće ratni period. Događaji će biti rekonstruisani na osnovu priča žena intervjuisanih za ovu knjigu, novinskih članaka iz perioda od 1992. do 1995. godine, izvještaja nevladinih organizacija i publikacija. Cilj je prikazati rat iz druge, do sada skoro nevidljive perspektive – one u kojoj su glavne akterke žene. Prva polovina poglavlja će govoriti o samom ratu, o periodu između 1992. i 1995, o ženama koje su tada bile u vladi, u strankama i u nevladinim organizacijama, o ženama borkinjama i ženama aktivisticama. Druga polovina poglavlja će ponuditi osvrt na dva ključna događaja 1995. godine – potpisivanje Pekinške konvencije i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

  • Page Range: 16-36
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian