Parties, Elections, Parliaments: Women in Politics in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Stranke, izbori, parlamenti: Žene u politici u Bosni i Hercegovini
Parties, Elections, Parliaments: Women in Politics in Bosnia and Herzegovina

A story in numbers

Author(s): Marina Veličković
Contributor(s): Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Civil Society, Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: parties; elections; parliament; women in politics; BiH; electoral system; elections 2010;

Summary/Abstract: Ovaj izvještaj razmatra učešće žena u politici u Bosni i Hercegovini; studija je o ravnopravnosti spolova na izborima 2010. godine. Ispitivane su tri stvari: • Pozicija žena na izbornim listama, • Promjena u poziciji žena na izbornim listama kao rezultat glasanja, • Prisustvo žena u političkim strankama. Nakon izbora 2010. godine kada su žene činile 39,39% kandidatkinja na izbornim listama, Izbornim zakonom je podignuta kvota za učešće na 40% 2013. godine i sada je u skladu sa BiH Zakonom o ravnopravnosti spolova. Da bi se moglo procijeniti u kojoj mjeri bi ova promjena mogla uticati na izbore 2014. godine, ova studija je istražila izbore iz 2010. godine, kako bi se utvrdilo da li će se, eventualno, ukazati šabloni o učešću žena. Istraživanje obuhvatilo 11 stranki: SDP, SNSD, SDA, SDS, SBB, HDZ BiH, SBiH, HDZ 1990 - HSP, NSRZB, PDP i DNS, bazirano na mjestima koja su osvojili ili u Parlamentarnoj skupštini BiH ili u entitetskim parlamentima. Utvrđeno je da oficijelna brojka po kojoj su 11.95% žena bile nositeljice liste precijenjuje učešće žena, jer je brojka značajno niža među strankama koje su osvojile mjesta. Dalje, tek oko 20.3% žena na izbornim listama za Parlamentarnu skupštinu BiH su bile na višem rednom broju nego što to zakonski propis zahtjeva, a brojka je još niža za entitetske parlamente. Također je pokazano da žene završe na još nižim pozicijama kao rezultat glasanja, pri čemu je SBB bila jedina iznimka. Konačno, analizirani su stranački statuti i programi kao i izvršni organi da bi se ocijenilo prisustvo i učešće žena u strankama i zaključeno je da je, osim par izuzetaka (ponajviše SDP), prisustvo žena je više simbolična no, stvarno. Doneseni su sljedeći zaključci: • Nema korelacije između procenta žena nositeljica listi, procenta žena koje su bile na višem rednom broju nego što to zakonski propis zahtjeva i procenta žena parlamentarki; • Najveći procenat žena navedenih na listi više no što to zakonski propisi nalažu je u Parlamentarnoj skupštini BiH (20.03%), zatim u Parlamentu FBiH (17.2%), a najniži je u Narodnoj skupštini RS (12.16%); • Entitetski parlamenti su imali viši procenat žena nositeljica listi. Pored toga što su od samog početka neravnomjerno raspoređene na izbornim listama, žene su spale na još niže pozicije kao rezultat izbora; • Najmanja razlika u poziciji je bila na listama za Parlamentarnu skupštinu BiH, a najveća za Narodnu skupštinu RS; • SBB je jedina stranka na čijim listama su žene nakon izbora bile bolje plasirane; • Postoji čitav spektar, od partija koje teže potpunoj rodnoj ravnopravnosti u svojim statutima, preko stranaka koje otvaraju svoja vrata ženama selektivno, do stranaka koje uključuju samo određene žene u rad određenih organa i tako im ograničavaju pristup višim rukovodstvenim pozicijama, postoji slična podjela i u programima - od usputnog spomena žena u kontekstu majčinstva, do pozivanja na Zakon o ravnopravnosti spolova; SDP ima najviši procenat žena u svojim izvršnim organima, dok SDA ima najniži; • U zaključku, postoji korelacija između stavova prema ravnopravnosti spolova u stranačkim statutima i programima, ali je nemoguće uspostaviti vezu između procenta žena na rukovodećim pozicijama u strankama i procenta žena predstavnica. Kvote su doprinijele pozitivnim promjenama, ali postoji mogućnost da su dosegle svoj limit. Bez promjene u političkoj kulturi na način da tretira muškarce i žene podjednako, kvote postižu malo više no samo podizanje brojki, bez popravljanja rodne ravnopravnosti u samoj politici.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 2-17
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian