ROMA IN MEDIA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

ROMI U MEDIJIMA BOSNI I HERCEGOVINI
ROMA IN MEDIA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

GETTING A JOB ONLY AFTER THE FILM

Author(s): Mladen Lakić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Communication studies, Labor relations, Film / Cinema / Cinematography, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Roma; media; BiH; job; film; ethnic minorities; RTV;
Summary/Abstract: Kako ustavno uređenje BiH u povlašten položaj stavlja pripadnike konstitutivnih naroda, onda se često opisuje kao zemlja većina. S druge strane, oni koji su u manjini, bilo da su ustavna kategorija Ostalih ili zakonom priznate nacionalne manjine ili faktičke manjine, trpe različite vrste diskriminacije. BiH je ratifikovala niz međunarodnih ugovora kojima se regulišu prava nacionalnih manjina. Preciznije rečeno, trebalo bi da su osigurana prava nacionalnih manjina. Jedna od preporuka pomenutih ugovora jeste odgovarajući medijski tretman i uopšte pristup medijima kada je riječ o nacionalnim manjinama. Upravo medijska slika BiH pokazuje koliko je naše društvo neosjetljivo i zatvoreno za sve one koji nisu iz reda konstitutivnih naroda. Zakon o javnom radio-televizijskom servisu BiH jasno precizira u članu 8, paragrafu 2 da će „programi biti prilagođeni potrebama konstitutivnih naroda i građana BiH, uređivani i emitovani ravnopravno na tri jezika u službenoj upotrebi u BiH i dva pisma.“ ( Zakon o javnom radio-televizijskom servisu BiH, Službeni glasnik BiH,37/03). Nacionalne manjine i njihovi jezici se ne pominju.

  • Page Range: 49-50
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian