METHODOLOGICAL AND ANALYTICAL FRAMEWORK Cover Image

METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR
METHODOLOGICAL AND ANALYTICAL FRAMEWORK

Author(s): Mladen Lakić
Subject(s): Gender Studies, Education, Human Rights and Humanitarian Law, Methodology and research technology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: methodology; framework; LGBT community; education; BiH;
Summary/Abstract: Za potrebe studije primijenjen je neprobabilistički metod uzorkovanja, čiji se kriterij temeljio na relevantnosti sagovornika_ca u odnosu na specifične ciljeve istraživanja (tzv. namjerni uzorak). Da bi se osigurala poliperspektiva, odnosno pluralitet stavova, mišljenja i percepcija ispitanika_ca iz sektora obrazovanja, bilo da u njemu rade ili ga pohađaju u odnosu na izučavani problem, istraživanjem su obuhvaćeni naredni_e socijalni_e akteri_ke: - Psihologinje (3) - Pedagoginja (1) - Razrednici_e (4) - Profesori_ce socijalne patologije (1) - LGBT osobe uključene u proces obrazovanja u srednjoj školi i fakultetu (2)

  • Page Range: 17-18
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian