DISCRIMINATION IN MEDIA Cover Image

DISKRIMINACIJA U MEDIJIMA
DISCRIMINATION IN MEDIA

Author(s): Mladen Lakić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: discrimination; media; BiH;
Summary/Abstract: Diskriminacija različitih grupa, na različitim osnovama, po mišljenju različitih teoretičara i aktivista za ljudska prava, izrazito je prisutna u bosanskohercegovačkom društvu. U raspravama o tome ko je kriv za takvo stanje i kako ga promijeniti, akcenat se u najvećoj mjeri stavlja na medije. Jer, mediji su ti koji utiču na formiranje javnog mnjenja, imaju moć da utiču na stavove. S druge strane, mediji su dužni da služe opštem javnom interesu i omoguće participaciju svih, bez obzira na njihovo nacionalno, vjersko, seksualno ili bilo koje drugo deklarisanje. Ipak, skoro svakodnevna medijska izvještavanja diskriminaciju koriste kao uobičajeni pristup, takoreći, šablon u radu. Problem diskriminacije u medijima se najbolje ogleda u izvještavanju o nacionalnim i seksualnim manjinama, gdje se teži ka tabloidizaciji ovih tema ali nerijetko i podsticanju mržnje i nasilja prema ovim grupama. Odnos medija i manjinskih grupa najčešće je odlikovan neznanjem, stvaranjem konflikata, podizanjem tenzija ili potpunom izolacijom i ignorisanjem tih grupa.

  • Page Range: 157-162
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian