TRI-ETHNIC EDUCATION MODEL AS A MODEL OF EXCLUSION: THE PROBLEMS OF ETHNIC MINORITIES IN EDUCATION - EXAMPLE OF ROMA COMMUNITY Cover Image

MODEL TROETNIČKOG OBRAZOVANJA KAO MODEL EKSKLUZIJE: O PROBLEMIMA ETNIČKIH MANJINA U OBRAZOVANJU – PRIMJER ROMSKE ZAJEDNICE
TRI-ETHNIC EDUCATION MODEL AS A MODEL OF EXCLUSION: THE PROBLEMS OF ETHNIC MINORITIES IN EDUCATION - EXAMPLE OF ROMA COMMUNITY

Author(s): Amar Numanović
Subject(s): Education, State/Government and Education, Social differentiation, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: tri-ethnic; education model; exclusion; ethnic minorities;Roma communities;
Summary/Abstract: Socijalizacija i socijalna inkluzija, dvije vrlo često zanemarivane funkcije obrazovanja, u bh. kontekstu predstavljaju marginalne teme, uglavnom izvan fokusa interesovanja ovdašnjih vlasti ali i – simptomatično – izvan diskursa nastavnog osoblja, pogotvo kada su posrijedi osnovno i srednje obrazovanje. U praksi, bh. obrazovanje popraćeno je nekim od drastičnijih vidova segregacije, prevashodno kroz podijeljeno obrazovanje, ali i kroz izostanak generalne senzibiliziranosti prema etničkim i kulturnim grupama koje su u određenoj obrazovnoj instituciji u manjini, čime se ustanovljavaju nesvjesni ili svjesni mehanizmi ekskluzije. Osim toga, bh. obrazovanje nedovoljno je osvijestilo svoju ulogu u očuvanju kulturne različitosti i pluraliteta etničkih identiteta. U tom smislu, integrativna društvena funkcija obrazovanja nikako ne smije postati asimilacijska, odnosno ne smije biti vođena asimilacijskim politikama. Mada dnevnopolitički diskurs obiluje frazama i floskulama o jednakopravnosti etničkih manjina i zalaganju za poboljšanje njihovog položaja, u praksi izostaju konkretne akcije i mehanizmi koji bi takvu retoriku imali prevesti u djelo, odnosno zbilju. Vjerovatno najbolji primjer jesu obrazovni problemi najbrojnije etničke manjine u BiH – Roma/kinja. Naime, bh. mediji kao i dio nevladinih organizacija duži niz godina upozorava na marginalizaciju Roma/ kinja u BiH, a uzrok problema, između ostalog, moguće je tražiti i u sferi formalnog obrazovanja.

  • Page Range: 47-48
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian