INTRODUCTION Cover Image

UVOD
INTRODUCTION

Author(s): Amar Numanović, Sanela Muharemović
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: introduction; LGBT rights; Judiciary; BiH;
Summary/Abstract: Položaj i status LGBT osoba u bosanskohercegovačkom društvu sa aspekta demokracije i ljudskih prava moguće je ocijeniti kao izrazito zabrinjavajući, na što upozoravaju brojne nevladine organizacije, relevantni međunarodni akteri, pojedini mediji kao i određeni dio akademske zajednice. U prilog takvoj tvrdnji govori i godišnji izvještaj Internacionalne lezbijske, gej, biseksualne, transeksualne i interseksualne asocijacije (ILGA-Europe) Rainbow Europe Index 2011, gdje je na skali poštivanja LGBT ljudskih prava od -7 (najniža razina poštivanja LGBT ljudskih prava) do 17 (najviša razina poštivanja LGBT ljudskih prava), stanje u Bosni i Hercegovini okarakterizirano brojem 1, dakle kao stanje vrlo niske razine tolerantnosti i poštivanja LGBT ljudskih prava.

  • Page Range: 13-16
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian