CONCLUSION Cover Image

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Author(s): Amar Numanović, Sanela Muharemović
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: conclusion; LGBT rights; BiH; Judiciary;
Summary/Abstract: Studijom su se nastojali analizirati stavovi različitih relevantnih aktera_ki o značajnijim problemima i njihovim uzrocima kada su posrijedi zaštita i ostvarivanje prava LGBT osoba u okviru procedura pravosudnih institucija. Kada je riječ o stanju LGBT ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, moguće je ustvrditi da među ispitanicima_ama postoji konsenzus – sugovornici_e se slažu da LGBT osobe nisu u mogućnosti potpuno uživati zagarantirana prava ali i ljudska prava uopće, no postoje izvjesne razlike u identifikaciji uzroka koji do toga dovode. Dok intervjuirane LGBT osobe izražavaju jasan stav o odgovornosti tužitelja_ica i sudaca_tkinja (bilo da se radi o prikrivenoj ili eksplicitnoj homofobiji, neprofesionalnosti ili pak nekom drugom razlogu), sami_e tužitelji_ice i suci_tkinje vode se nešto umjerenijim stavovima, pojašnjavajući niz ograničavajućih faktora u donošenju zadovoljavajućih presuda: od samih zakonskih nedostatnosti, preko vrlo često nepotpunih policijskih istraga ili šturih izvještaja, pa sve do nedostatka materijalnih dokaza i/ili svjedoka_inja.

  • Page Range: 36-38
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian