LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Education Cover Image

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje
LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Education

Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: rights and freedoms; LGBT community; education; BiH; homophobia; anti-discrimination;
Summary/Abstract: Osnovni cilj ove kvalitativne studije bio je ispitati stavove relevantnih aktera_ki o problemima i potencijalnim uzrocima problema sa kojima se suočavaju pripadnici_e LGBT zajednice kada je u pitanju odnos obrazovnih institucija prema LGBT osobama, kao i položaj LGBT osoba u sektoru obrazovanja. Cilj je također bio ponuditi smjernice za što kvalitetnije rješavanje položaja LGBT osoba u obrazovnom sistemu BiH. Izrazito heteronormativno obrazovanje u kome se insistira na predstavi da je heteroseksualni brak i heteroseksualna porodica „matična ćelija društva“ te da su društveno prihvatljivi_e samo heteroseksualni_e muškarci i žene, čiji je rodni identitet odraz njihovog biološkog spola, i dalje je jedno od glavnih uporišta diskriminacije LGBT osoba u bh. društvu. Zakonski okvir obrazovanja je izuzetno raslojen u skladu sa administrativnim podjelama zemlje, što dodatno otežava provođenje određenih zakona, ali i praćenje slučajeva diskriminacije LGBT osoba u obrazovanju. Kako ova kvalitativna studija i pokazuje, LGBT osobe su u procesu obrazovanja sasvim nevidljive ili su, u udžbenicima, predstavljene na diskriminirajući način. Posljedice toga su, između ostalog, prikriveni i otvoreni oblici nasilja kojima su izložene. Ova studija je, osim lociranja problema, ponudila i konkretne preporuke za prevazilaženje diskriminacije, marginalizacije i nevidljivosti LGBT osoba u obrazovnom sistemu BiH, koje podrazumijevaju izmjenu i dopunu zakonskih akata koji reguliraju oblast obrazovanja u BiH, s ciljem ostvarivanja prava na obrazovanje, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, revidiranje udžbenika i nastavnih planova i programa u smjeru uklanjanja netačnih, diskriminatornih i stereotipnih podataka o LGBT osobama, senzibiliziranje školskog osoblja i učenika_ca o problemima i potrebama LGBT osoba te uspostavljanje programa podrške učenicima_ama izloženim diskriminaciji i nasilju na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta/izražavanja.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-577-08-6
  • Page Count: 53
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR

METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR
(METHODOLOGICAL AND ANALYTICAL FRAMEWORK)

REZULTATI

REZULTATI
(RESULTS)

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
(CONCLUSION)

PREPORUKE

PREPORUKE
(RECOMMENDATIONS)

OGRANIČENJA STUDIJE

OGRANIČENJA STUDIJE
(STUDY LIMITATIONS)

IZVORI

IZVORI
(SOURCES)

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA
(APPENDIX: LGBT TERMS GLOSSARY)

O AUTORU_ICAMA

O AUTORU_ICAMA
(ABOUT AUTHORS)