Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Mile Babić, Slobodan Stajić, Hidajet Repovac, Abdulah Šarčević, Asim Mujkić, Slavo Kukić, Senka Majetić
Subject(s): Book-Review
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Vladimir Premec, Simfonia Bosniae, RABIC, Sarajevo, 2015. Dubravka Pozderac Lejlić: Kultura vizualnoga, Izdavač TDP Sarajevo, 2014. Filip Balunović, Beleške sa slobode, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2014. Damir Kukić, Medijska kultura, Muzej Grada Zenice, Zenica, 2013. Kaler, Dž., Sosir osnivač moderne lingvistike, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980. Miodrag Živanović, Filozofija u metaforičkom ključu, Grafid, Banja Luka, 2014.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 01+02
  • Page Range: 189-221
  • Page Count: 33
  • Language: Bosnian