New and Alternative Religions Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Nove i alternativne religije
New and Alternative Religions

Author(s): Danijel Sinani
Subject(s): Comparative Studies of Religion, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Religion
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: U tekstu se iznose prvi rezultati istraživanja na projektu Urbani kulturni identiteti i religioznost u savremenom kontekstu i okruženju. Rad predstavlja prvi deo studije i u njemu će posebna pažnja biti posvećena dosadašnjim rezultatima istraživanja i dometa u proučavanju fenomena novih i alternativnih religija u Srbiji. Razmotreni su pristupi, metodi, teme, određenje pojma kao i pokušaji definisanja i klasifikovanja fenomena vezanih za nove i alternativne religije u domaćoj nauci.

  • Print-ISBN-13: 978-86-6401-007-8
  • Page Count: 224
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian