Turkicized is Worse Than a Turk: Serbian Historians on Religious Transfiguration Cover Image
  • Price 3.00 €

Poturica gori od Turčina: srpski istoričari o verskim preobraćenjima
Turkicized is Worse Than a Turk: Serbian Historians on Religious Transfiguration

Author(s): Bojan Aleksov
Subject(s): History, Anthropology, Cultural history, Ethnohistory, History of ideas, Political history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today)
Published by: Institut za istoriju
Summary/Abstract: Od samog postanka istorije kao discipline istoričari nastoje da svoja dela distanciraju od mitova, da ih raskrinkaju i istorijski interpretiraju. Ali iako daleko od proizvodnje mitova u antičkoj formi i značenju, istorijska dela takođe obiluju mnogim osobinama karakterističnim za mitove. Istoričari su skloni predrasudama, stereotipima, iskrivljavanju, preuveličavanju ili izostavljanju. Kao i kod mitova i u pisanju istorije se kompleksnost i višeznačnost određenog fenomena redukuje na jedno najčešće isključivo objašnjenje ili se interpretacije nude bez da se ikad jasno i svestrano formuliše problem. Najvažnija je ipak sličnost istorije sa mitovima u saznajnom monopolu koji imaju u definisanju etičkih i političkih načela jedne zajednice.

  • Page Range: 225-258
  • Page Count: 34
  • Publication Year: 2003
  • Language: Bosnian