Historical Myths in the Balkans Cover Image
 • Offer for Individuals Only 15.00 €

Historijski mitovi na Balkanu
Historical Myths in the Balkans

Contributor(s): Husnija Kamberović (Editor)
Subject(s): History
Published by: Institut za istoriju
Keywords: myth; Balkan; national myth; historical myth; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Serbia
Summary/Abstract: With contribution by Srećko M. Džaja, Husnija Kamberović, Jon Kvaerne, Ivo Godlstein Damir Agičić, Ivo Žanić, Vjekoslav Perica, Bojan Aleksovm Ana Antić, Ulf Brunnbauer

 • Print-ISBN-10: 9958-9642-1-x
 • Page Count: 330
 • Publication Year: 2003
 • Language: Bosnian
Procjena uloge historijskih mitova u modernim društvima

Procjena uloge historijskih mitova u modernim društvima
(Assessment of the Role of Historical Myths in Modern Societies)

 • Price: 4.50 €
Bosanska povijesna stvarnost i njezini mitološki odrazi

Bosanska povijesna stvarnost i njezini mitološki odrazi
(Bosnian Historical Reality and Its Mythical Reflections)

 • Price: 4.50 €
“Turci” i “kmetovi” – mit o vlasnicima bosanske zemlje

“Turci” i “kmetovi” – mit o vlasnicima bosanske zemlje
("Turks" and "Serfs" - the Myth about the Owners of Bosnian Land)

 • Price: 4.50 €
Da li je Bosni i Hercegovini potrebno stvaranje novih historijskih mitova?

Da li je Bosni i Hercegovini potrebno stvaranje novih historijskih mitova?
(Does Bosnia and Herzegovina Need Creation of New Historical Myths?)

 • Price: 4.50 €
Granica na Drini - razvoj i značenje mitologema

Granica na Drini - razvoj i značenje mitologema
(The Border on Drina - Development and Meaning of Mythologems)

 • Price: 4.50 €
Bosna je … naša! Mitovi i stereotipi o državnosti, nacionalnom i vjerskom identitetu te pripadnosti Bosne u novijim udžbenicima povijesti

Bosna je … naša! Mitovi i stereotipi o državnosti, nacionalnom i vjerskom identitetu te pripadnosti Bosne u novijim udžbenicima povijesti
(Bosnia is ... Ours! Myths and Stereotypes about Statehood, National and Religious Identity and Affiliation of Bosnia in Recent History Textbooks)

 • Price: 4.50 €
Simbolični identitet Hrvatske u trokutu raskrižje - predziđe - most

Simbolični identitet Hrvatske u trokutu raskrižje - predziđe - most
(Symbolic Identity of Croatia in the Triangle Intersection - Bulwark - a Bridge)

 • Price: 4.50 €
Uloga crkava u konstrukciji državotvornih mitova Hrvatske i Srbije

Uloga crkava u konstrukciji državotvornih mitova Hrvatske i Srbije
(The Role of Churches in the Construction of Croatian and Serbian State-Building Myths)

 • Price: 4.50 €
Poturica gori od Turčina: srpski istoričari o verskim preobraćenjima

Poturica gori od Turčina: srpski istoričari o verskim preobraćenjima
(Turkicized is Worse Than a Turk: Serbian Historians on Religious Transfiguration)

 • Price: 4.50 €
Evolucija i uloga tri kompleksa istorijskih mitova u srpskom akademskom i javnom mnjenju u poslednjih deset godina

Evolucija i uloga tri kompleksa istorijskih mitova u srpskom akademskom i javnom mnjenju u poslednjih deset godina
(Evolution and Role of the Three Complexes of Historical Myths in Serbian Academic and Public Opinion During the Last Decade)

 • Price: 4.50 €
Drevna nacionalnost i vjekovna borba za državnost: Historiografski mitovi u Republici Makedoniji (BJRM)

Drevna nacionalnost i vjekovna borba za državnost: Historiografski mitovi u Republici Makedoniji (BJRM)
(Ancient Nationality and Age-Old Struggle for Statehood: Historiographical Myths in the Republic of Macedonia (FYRM))

 • Price: 4.50 €
Autori priloga

Autori priloga
(Authors in This Issue)

 • Price: 4.50 €