Constructive work with an error in the topic "Enumerating the equations of redox reactions" Cover Image

Konstruktivní práce s chybou v tématu „Vyčíslování rovnic redoxních reakcí“
Constructive work with an error in the topic "Enumerating the equations of redox reactions"

Author(s): Dana Kričfaluši, Markéta Bartoňová
Subject(s): Education, School education, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: redox reactions; equations; error; pedagogy;
Summary/Abstract: Chyba je u jakékoli lidské činnosti zcela přirozený jev. Je-li s chybou dobře naloženo, je prospěšným společníkem na cestě k porozumění. Jestliže si člověk uvědomí, že se chyby dopustil, a jestliže navíc zjistí, proč k tomu došlo, zdokonalí se jeho dovednost dělat příště danou činnost lépe.

  • Page Range: 323-340
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech